Öppet styrelsemöte

Öppet styrelsemöte med AOK

Tisdagen den 19 oktober kl 19:00 i Bärnäset.

Välkomna!

Styrelsen