U-serien 29 aug 2019

Välkomna till Ungdomsserien med träningsbanor i Bärnäset.
Se bifogad fil.

U-serien AOK aug 2019.pdf