Inkomstkällor

För att finansiera klubbens verksamhet:

  • städar vi de stora vägarna i vår närhet en lördag per år
  • säljer klubben julgranar och kärvar inför julen
  • arrangerar Ankarsrums julmarknad söndagen innan första advent med olika arbetsinsatser
  • säljer vi 1400 st konstlotter varje år
  • arrangerar vi Tjust 2-dagars var tredje år

Våra verksamheter

Orientering

Läs mer om vår orienteringsverksamhet

Skidor

Läs mer om vår skidverksamhet

Arena Rävlyckan

Information om projektet ”Arena Rävlyckan”

Övrig verksamhet

Mer information om vårt övriga verksamhet

Våra sponsorer