Projektansökan

Information om projektet ”Arena Rävlyckan” 

Ankarsrums OK har fått ett bidrag på 507 000 kr av Sparbanksstiftelsen Tjustbygden. Västerviks kommun kommer att bidra med medel för ett utegym samt en förbättring av underlaget på elljusspåret. Kommunen har redan bytt ut alla armaturer på elljusspåret till LED-belysning.

Följande information och satsningar kommer att ske vid ”Arena Rävlyckan” från 2019 t o m 2021:

1)      Vi tillverkat en informationsskylt för att informera besökare vid Rävlyckan om projektet.
2)      På Ankarsrums OK:s hemsida kommer vi att presentera projektets delar med foto och texter efter hand som projektet framskrider.
3)      På Ankarsrums OK:s facebook sida kommer vi att presentera projektets delar med foto och texter. Efter hand som projektet framskrider.
4)      I april 2019 kommer vi inbjuda alla i Ankarsrum till en informationsträff vid Rävlyckan där vi presenterar projektet på plats. Vi det tillfället kommer vi att bjuda in massmedia.
5)      Utegym inköps av Västerviks kommun för montering under 2019. Ankarsrums OK iordningställer ytan, gjuter plintar samt monterar utegymet. Utegym är tillverkat i ett miljövänligt naturmaterial
6)      Längdskidåknings och cykelteknikbana på ca 200 meter genomförs av Ankarsrums OK i form av anpassat grusmaterial med stenmjöl i anslutning till ”Arena Rävlyckan”
7)      Fast orienteringspunkter med en kartbrevlåda finns fr o m maj till september varje säsong genomförs av Ankarsrums OK fr o m säsongen 2019.
8)      Fasta start och mål skyltar monteras 2019 av Ankarsrums OK.
9)      Informationstavla sommar/vinter monteras under 2019 av Ankarsrums OK
10)   Container för förvaring inköps under 2019 för förvaring av material.
11)   Snö/lastvagn för skoter och fyrhjuling köps in för att transportera snö och annat material.
12)   Motordriven skidspårsläde köps in för att kunna göra skidspår när snön är hård.
13)   Vägsladd köps för att sladda elljusspåret regelbundet för att minska grästillväxten.
14)   Fyrhjuling köps in för transporter på spåren för vår, sommar och höst.
15)   Kompletteringar till Längdåkningsprojektet form av skidor, skidskor och stavar köps in
16)   2,7 km elljusspår renoveras med makadam, grus och stenmjölsmaterial på hela sträckningen samt sträckningen mellan elljusspåret och Idrottsplatsen Bruksliden på 500 meter så den får samma ytbeläggning som övriga elljusspåret. Även pulkabacken jämnas till.
17)  Ankarsrums OK komplettera spårytan på 5 km med flis.
18)   Skogslekplats i miljövänligt naturmaterial  köps in och Ankarsrums OK iordningställer ytan som skogslekplatsen och monterar redskapen.
19)   Märkning av löpspår 10 km (samma sträckning som Rävrännet) iordningställs sommaren 2019 av Ankarsrums OK
20)   Inköp av specialsläpkärra för att köra skotern på så att vi kan göra skidspår i Hjorted, Totebo och Blankaholm när snötillgången är god.
21)   Egen tillverkad spårrulle till packning av skidbädd för skateskidåkning.

Ekonomi
Summa 1 022 000 kr med följande fördelning:
Västerviks kommun 500 000 kr
Ankarsrums OK 15 000 kr
Sparbanksstiftelsen Tjustbygden 507 000 kr

Egen insats av Ankarsrums OK är beräknad till ca 225 000 kr för egen arbetsinsats i form av anläggande av längdskidåknings och cykelteknikbana, iordningställande och montering av utegym- och skogslekplatsyta. Komplettera spårytan med flis på 5 km spåret, montering av bindningar samtliga skidor, märkning av 10 km spår. Dessutom beräknas årlig insats i timmar för Ankarsrums OK: – Ledarleddverksamhet kring Arena Rävlyckan. (Drygt 100 timmar/ år).
Ankarsrums OK ser också till att det finns tillgång till skidspår när snötillgången är tillräcklig (knappa20 timmar vid snöfattiga vintrar och över 100 timmar vid snörika vintrar).Ankarsrums OK klipper gräs och sköter underhållet av elljusspåret, längdskidåknings och cykelteknikbana, spårytan med material på sträckningen mellan elljusspåret och Idrottsplatsen Bruksliden. (Drygt 100 timmar/ säsong)  
Helg öppet – Under 4 helgdagar när det finns skidspår har AOK öppet för familjer att låna skidor. Drygt 20 timmar/ säsong. Kommer det snö så har vi öppet!

Idrottsföreningarna i Hjorted, Totebo samt Blankaholm kan kontakta AOK så försöker vi att göra skidspår när det är möjligt.

Information
Mer information kan lämnas av projektledare Anders Strömbäck tel 0708-608186

Våra verksamheter

Orientering

Läs mer om vår orienteringsverksamhet

Skidor

Läs mer om vår skidverksamhet

Arena Rävlyckan

Information om projektet ”Arena Rävlyckan”

Övrig verksamhet

Mer information om vårt övriga verksamhet

Våra sponsorer