Utläggsblankett

Ska fyllas i enligt blankett, samt att kvitto ska fästas i blanketten.

Skickas/överlämnas till Ann Samuelsson eller Anders Strömbäck

Klicka här för PDF-> Ankarsrums OK kvittoutlägg

Reseblankett

Ska fyllas i enligt blankett, e-postas, skickas eller lämnas till Ann Samuelsson en gång per månad.

E-post till Ann: ann.rifab@telia.com 

Postadress: Ann Samuelsson, Skaftet Forsebo, 593 74 GUNNEBO 

Klicka här för PDF -> Ankarsrums OK reseräkning

Vi kommer fixa en kassörskorg i klubblokalen under maj månad, där man kan lägga post till Ann.