Arena Rävlyckan

Ankarsrums OK har ansvar för skötseln av elljusspåret och motionsslingorna i Ankarsrum.

Det finns elljusspår med en längd på 1,5 och 2,5 km. Utöver det finns det en motionsslinga på 5 km samt 10 km.

Det finns även mycket fin skogsmark runtomkring Ankarsrum med fina stigar.

Våra verksamheter

Orientering

Läs mer om vår orienteringsverksamhet

Skidor

Läs mer om vår skidverksamhet

Arena Rävlyckan

Information om projektet ”Arena Rävlyckan”

Övrig verksamhet

Mer information om vårt övriga verksamhet

Våra sponsorer