AOK:s historia

Från dåtid till nutid

Här kommer en presentation av AOK:s verksamhet sedan starten 1946.

Orienteringssporten i Ankarsrum kom egentligen igång redan 1935 och var då en sektion inom Ankarsrums IS. 1946 hade orienteringen växt till sig så att det var dags att bilda en egen klubb. 8 januari samlades 23 intresserade i skolan och bildade Ankarsrums orienteringsklubb (AOK).

Den första styrelsen bestod av Stig Wallström, Einar Kalbro, Eric Peterson, Bengt Kalbro och Nils Karlsson.

Klubben har under sina drygt 60 årsrundor haft 7 ordföranden

Det började med Stig Wallström och fortsatte med Eric Peterson, Bengt Kalbro, Gunnar Larsson, Sven-Inge Andersson och Björn Liljeholm.

INDIVIDUELLA PRESTATIONER

3 AOK:are har fått VT-medaljen.

Per Larsson var den förste – 1951 – som redan 1947 började dyka upp på resultatlistorna. 1949 tog han sitt första DM, 1951 blev han svensk juniormästare.1952 var han 2:a på JSM. Han var således elitlöpare och gjorde fina insatser i landslaget mot t.ex. Danmark 1953 där han kom 4:a och 2:a 1956. Samma år blev det en 11:te plats mot Finland och var bäste svensk mot Schweiz. Sedan kom han 7:a på SM 1957 och 11:a på Natt-SM 1958.

Oskar Johansson fick medaljen 1956. Han gjorde sammanlagt över 1000 tävlingar. Det blev många segrar och han kom t.ex. på en 3:de plats i Sydsvenska mästerskapet 1961. Sin sista tävling i AOK:s grön/gula färger gjorde han som veteran 1983.

Kjell Johansson är den senaste AOK:are som fått VT-medaljen, 1975. Hans framgångar började 1968 med seger i SSM yngre juniorer liksom för äldre juniorer 1969. Därpå följde en 3:de plats 1972 och 5:a 1976 i SSM samt 13:de-plats på lång-SM. Han tillhörde landslaget och innehar bl.a. ett flertal individuella DM-segrar samt lagseger i DM-kavle och andra lagtävlingar.

Att AOK på herrsidan har de förnämsta placeringarna och utmärkelserna genom åren kan man ganska snabbt konstatera. På damsidan har klubben också erhållit närmare ett 20-tal DM titlar under åren. Men att AOK:s dam nummer ett är Irmgard Dietzel som under snart 60 års oavbrutet orienterande i klubben med över 2000 orienteringstävlingar är en prestation utan motstycke bland klubbens alla orienterare.

Kenth Karlsson är ett annat namn inom AOK med placeringar som trea på Riksmästerskapet för ungdom och trea på Junior-SM. Rune B Johansson tog i par med Inge Gustavsson Gunnebo en femteplacering vid 1975 års fjällorientering.

Under mitten av åttiotalet och i början av nittiotalet var det ungdomarna Magnus Johansson, Mattias Karlsson, Mattias Rosenqvist och Sofia Karmstig som fanns med i resultatlistornas topp.

Bra 5-dagars prestationer under de senaste 20 åren har Hans-Gunnar Karmstig, Ann-Kristin Johansson och Anna Johansson svarat för.

1900-talet har gått till ände och 2000-talet stånkar sakta på så även för AOK:s orienterare. Numera syns Kjell Johansson, Stig Jaremalm och ungdomarna Jesper Carlzon, Mi Jansson Kindh, Johan Alsteryd och syskon paren Andreas/Anna Johansson samt Erika/Emil Strömbäck i resultatlistorna.

BUDKAVLAR
Budkavlar har varit AOK:s starka sida under åren. Redan 1946 placerades sig dåvarande juniorer Esbjörn Samuelsson, Gunnar Larsson och Bengt Kalbro på en förnämlig 2:a plats i DM. Vid DM-kavlen1951 vann Birgit Thuresson, Irmgard Dietzel och Majlis Åslid damklassen och 1952 vann juniorerna Bo Samuelsson, Leo Bergström och Per Larsson med hela 40 minuter.

AOK har sedan vid flertalet tillfällen tagit flera medaljer på DM- budkavlar och deltagit i SM-budkavlar med en nionde plats som bäst. Vid Tunakavlen i Borlänge 1970 tog Kjell Johansson, Anders Johansson, Jan Eriksson, Greger och Stefan Filipsson en seger i pojkklassen. De bästa framgångarna i budkavle sammanhang har dock skett på Tiomila med en 25:e plats vid 3 tillfällen under 70-talet.

Under de senaste 15 åren deltar AOK med ett lag i den stora 25-manna kavlen i Stockholm. En tradition där ofta utflugna AOK:are från när och fjärran ställer upp för klubben.

SKIDOR OCH LÖPNING
Inom AOK ägnar man sig inte bara åt orientering, utan det finns även en skidsektion.

Som förste AOK:are deltog Eric Rege i Vasaloppet. Därefter har många vasaloppsåkare från klubben skidat från Sälen till Mora. Vi kan se en positiv trend med allt flera från AOK som deltar i Vasaloppet med över 15 startande 2006.

Tjustloppet var AOK medarrangör i sedan 1956 tills det lades ned under mitten av åttiotalet.

Vem minns väl inte Ingvar Järnäng samt Bengt ”Månen” Karlsson segrar. Och Eric Pramners stämma vid Bruksliden när han meddelade att täten hade passerat matkontrollen vid Stormbo.

Under de senaste åren har inte Kung Bore givit skidåkarna några större snömängder. Trots detta finns det alltid bra skidspår så fort det har kommit tillräckligt med snö. Detta kan Ankarsrums skidåkare tacka Bert Filipsson för.

Sedan 2002 genomför AOK ett långweekend skidläger i Orsa/Grönklitt eller Idre med över 30 AOK:are i bussen.

Under åren som gått har klubben även deltagit i löpning både individuellt och i lag, nämnas kan att flera segrar togs S:ta Getrudsstafettens klass II under 50-talet och att klubben har deltagit i Kyrkstafetten på Öland under 80-talet.

ANDRA ARRANGEMANG
I mars månad 1953 introducerade klubben Långsjömästerskap i pimpelfiske. Detta fortsatte under ett 15-tal år.

Gran och kärvförsäljning till intresserade Ankarsrumsbor har varit en stor inkomstkälla för föreningen likaså ett 30-tal konstlotterier under lika många år och ett 25-tal julmarknader i Folkets hus med traktens konstnärer och hantverkare som utställare.

ARRANGÖRS KLUBBEN
1948 arrangerades föreningen sitt första Kalmar länsmästerskap med hela 363 deltagare.

Klubben har även arrangerat stora tävlingar som junior-SM för juniorer 1953, DM-kavle 1954, Natt-DM 1959, Smålandskavlen 1970 och en elittesttävling 1978.

Under de senaste 25 åren har klubben arrangerat DM för Småland tillsammans med Gunnebo OK 1992, Kort-DM för Småland 1994, DM Budkavlen 1999 tillsammans med VO/Gunnebo OK och ett 10-tal nationella tävlingar. 2001 arrangerades Smålandskavlen i samarbete med VO och Gamleby OK och Gunnebo OK med Karstorps motionscentrum som TC. Numera arrangerar AOK Tjust 2-dagars sedan 1996 var tredje år med TC vid Bruksliden eller Bruksparken med närmare 800 startande per dag.

BÄRNÄSET OCH KLUBBLOKALEN
Orienteringsklubben har sedan 1947 haft torpet Bärnäset utanför samhället som klubbstuga. Den ligger naturskönt belägen på en udde i Långsjön och är en mycket populär samlingspunkt. Under årens lopp har stugan rustats och renoverats. Den vedeldade bastun kom till redan 1950 och under åttiotalet fick damerna i klubben ett eget omklädningsrum med bastu. Det stora lyftet för stugan kom när man 1985 drog in el. Detta bidrog till att man kunde utnyttja stugan lättare under den mörka årstiden.

1991 köpte klubben stugan av Modo Skog. Under 1994 drog klubbens medlemmar in vatten och avlopp samt byggde till stugan med en stor entré och toalett samt renoverade köket.

En vinterdag i januari 2005 rasade stormen Gudrun fram över Småland och klubbstugan fick känna på en rejäl smäll då den stora asken föll över huset. Efter denna smäll fick taket bytas ut. Vedboden har renoverats och ett nytt vedskjul har byggts upp. Dessutom har ett elstängsel satts upp runt Bärnäset för att förhindra vildsvinens framfart.

Tisdagskvällarna är den verkliga klubbkvällen med motionsrunda i skogarna runt stugan med ett bastubad och dopp i Långsjön. Det hela avslutas med en välförtjänt fika i stugans brasvärme.

Föreningen har också en klubblokal i riksbygget i samhället.

KARTOR
Under årens lopp har klubben haft en hög kartproduktion och hela tiden framställt nya kartor. Tillgången till bra kartor är ju en av förutsättningarna för orienteringens fortlevnad. För såväl tävling och träning. Fram till slutet av 70-talet var många klubbmedlemmar inblandade när en ny karta skulle tas fram. Detta innebar att kartornas standard var ojämn eftersom inte alla inblandade hade samma bedömning på detaljer som skulle redovisas. Utvecklingen på orienteringskartor har rusat iväg in i dataåldern de senaste åren. Vilket har inneburit att kartframställan måste ske av proffsritare. De senaste kartorna som klubben förfogar över har kartritare Nils-Bertil Karlsson framställt. Idag har klubben kartor som sträcker sig söder ut från samhället ner till klubbstugan och norr om Ankarsrum upp mot Stormbo samt öster ut till Tjursbo. Klubben har även framställt en skolkarta över skolområdet samt en karta över Ankarsrums samhälle. Samtliga kartor är digitaliserade vilket innebär att man kan knyta ihop alla kartor till en stor karta och skriva ut det kartavsnitt som behövs för just den träningen eller tävlingen.

MOTION
Under de senaste 20 åren har klubbens orienteringsframgångar vid mästerskaps tävlingar minskat efter hand. Idag har klubben mer blivit en motionsförening. Där såväl naturpasset/trimorienteringen, gympa för damer och herrar, cykelbingo, kultur på cykel, Gökotta och leborundor m.m. ger Ankarsrums borna många möjligheter till motion.

Fortfarande finns det ett troget antal AOK:are som packar sig iväg med färdkost i väskorna och springer i storskogensdjup för att plumsa i vårglada bäckar och klänga i branter och stup.

ELDSJÄLAR
Genom att AOK alltid har haft eldsjälar – Inga-Lill o Stig , Uno o Sture, Margareta o Anders, Inge o Astor och många många flera som drivit klubben framåt både sportsligt och socialt.

Samhället har förändrats likaså Ankarsrums OK.

Våra verksamheter

Orientering

Läs mer om vår orienteringsverksamhet

Skidor

Läs mer om vår skidverksamhet

Arena Rävlyckan

Information om projektet ”Arena Rävlyckan”

Övrig verksamhet

Mer information om vårt övriga verksamhet

Våra sponsorer